Vision og værdier

Krogstenshave er stedet hvor livet leves med beboerne i fokus

 • Vi lægger vægt på livskvalitet og værdighed - er nytænkende og skaber kvalitet for beboerne.
 • Vi ser pårørende og frivillige som aktive medspillere - i at styrke skabelsen af liv.
 • Vi er engagerede og kompetente medarbejdere - som sætter en ære i at gøre en positiv forskel.

Dialog:

 • Vi lytter aktivt - og er nysgerrige, positive og reflekterende
 • Vi taler med hinanden - og ikke om hinanden
 • Vi er alle opmærksomme på tid og sted - for dialog
 • Vi er empatiske og tager initiativ til løsningsorienteret dialog

Åbenhed:

 • Vi er professionelle - og griber fremtiden
 • Vi deler vores viden - og lærer af hinanden
 • Vi er imødekommende og synlige
 • Vi har tillid til hinanden
 • Vi smiler - og har glade ansigter

Engagement:

 • Vi er involverede og involverende
 • Vi går alle foran - og viser vejen
 • Vi er kompetente - og bruger vores faglige viden til nytænkning
 • Vi er med det der er - og spiller aktivt ind - for at gøre en positiv forskel