Krogstenshaves historie

Fra jordbærmark til plejehjem

Det oprindelige Krogstenshave blev bygget i 1960-61. Grunden, som plejehjemmet blev bygget på, var tidligere gartneri og jordbærmarker.
Dengang var Krogstenshave det første og eneste bosted for ældre i Hvidovre kommune. I april 1961 flyttede de første af de 43 beboere, der var plads til, ind i plejehjemmet, som dengang blev kaldt Folke- og pensionisthjemmet.

Krogstenshave vokser

I 1969 blev Krogstenshave udvidet med en tilbygning med plads til yderligere 45 beboere, så hjemmet nu indeholdt 4 afdelinger med tilsammen 87 pladser, køkken, terapi og fysioterapi.

I 1981 blev der i tilknytning til plejehjemmet bygget 44 beskyttede boliger med plads til både enlige og ægtepar.

I I996-97 blev der bygget 24 nye plejeboliger på Karise Alle.

Krogstenshaves køkken holder gryderne i kog

I 1984-85 blev der opført et nyt køkken ved Krogstenshave. Dette køkken skulle levere mad til Krogstenshaves beboere og som noget nyt også diætkost til 75 hjemmeboende pensionister i Hvidovre Kommune.

I 1986 overtog køkkenet al madlevering til hjemmeboende pensionister i Hvidovre Kommune.

Så om - og udbygger vi igen

Krogstenshave er igen blevet om - og udbygget i perioden februar 2005 - august 2008.

I dag består Krogstenshave af 43 beskyttede boliger med nye og ombyggede badeværelser, 96 nybyggede eller renoverede plejeboliger og 24 nyere plejeboliger.

I den nye Centerbygning er der kiosk, daghjem og aktiviteter, og det er også centerbygningen, der danner rammen for de forskellige arrangementer og fester. I Centerbygningen findes også tandlæge, træningscenter og Krogstenshaves administration. Centerbygningen benyttes både af Krogstenshaves egne beboere, pårørende og daghjemmet, men også af hjemmeboende pensionister, der f.eks. går til genoptræning på stedet.

I en af de gamle bygninger er der nu indrettet et nyt storkøkken, Centerkøkken Krogstenshave. Centerkøkkenet sørger for levering af alt forplejning til Krogstenshaves bo-grupper, daghjem mv. samt til ca. 400 hjemmeboende pensionister i Hvidovre Kommune. 22. september 2021 kunne Krogstenshave fejre 60 års jubilæum.

En lille historie om vores egetræ

For mange år siden fik Krogstenshave foræret et egetræ. Ikke et hvilket som helst egetræ, men en ægte ætling af ”Kongeegen” fra Jægerspris Nordskov. Giveren mente, at en ætling af et så gammelt træ skulle stå et sted, hvor det kunne være til glæde for gamle mennesker.

Egetræet har fulgt Krogstenshave i tykt og tyndt igennem årene. I den sidste om - og udbygning blev der passet særligt meget på træet, så det ikke led overlast, når de store tunge maskiner kom tæt på. Dette egetræ er Krogstenshaves vartegn og er også årsagen til, at vores logo har form af et egetræ.