Træning

TræningscentretTræningscentret betjener:

  • borgere, som har en en genoptræningsplan
  • borgere, som er blevet henvist fra egen læge eller hjemmeplejen
  • beboere ved Krogstenshave