Anerkendende kultur

Anerkendende kultur i Hvidovre Kommune - og på Krogstenshave

I Hvidovre Kommune blev det i 2007 besluttet, at kommunen som helhed skulle arbejde anerkendende – derfor er dette en fastsat overordnet ramme for, hvordan vi ”gør tingende sammen” i vores hverdag her på Krogstenshave. Dette er en meget nærværende måde at arbejde på og hænger godt sammen med vores værdigrundlag – Dialog, Åbenhed og Engagement.

Anerkendende kultur bygger på et positivt menneskesyn. Når vores holdninger til hinanden og vores sprog afspejler dette positive menneskesyn, tror vi på, at vi vil opleve en dagligdag, hvor det er vores ressourcer, der fylder mest.Fokus på det der virker

Vi synes, at det er vigtigt, at vores dialog og sprogbrug bæres af positive udsagn og at vores fokus er på vores styrker og ressourcer. I hverdagen har vi meget fokus på det der virker, og vores tilgang til opgaver og hinanden er først og fremmest nysgerrig, undersøgende og løsningsorienteret.Det er vores overbevisning og erfaring, at denne tilgang er meget gavnlig for gode relationer for arbejdspladsen Krogstenshave.

 

Ressource – og værditænkningHer har vi opmærksomheden rettet mod:

  • Vores værdier - dialog, åbenhed og engagement
  • Vores ressourcer
  • Det der lykkes

Vi er optaget af:

  • at identificere det vellykkede og værdifulde
  • at skabe billeder af en ønskværdig fremtid
  • at skabe fælles billeder af en opnåelig fremtid

At igangsætte processen og virkeliggøre fremtiden