Plejeform

Vi arbejder med tildelt beboerpleje, hvor den enkelte beboer har en fast tilknytning til en bestemt so.su.medarbejder, en kontaktperson.

Kontaktpersonen varetager i samarbejde med gruppe og afdelingsledere, planlægningen af beboerens individuelle pleje-omsorg-aktivitetsbehov. Kontaktpersonfunktionen er medvirkende til at skabe tillid, tryghed og kontinutet.

Plejen ydes så vidt muligt ud fra beboerens individuelle ressourcer, behov og ønsker.