Kirkelig betjening

Kirkelig betjening

Krogstenshave hører under Risbjerg Kirke sogn

Krogstenshave hører under Risbjerg Kirke sogn

Dobbelt sognetilhørsforhold

Beboere på plejehjem har "dobbelt sognetilhørsforhold ". Det vil sige, at man som beboer ved Krogstenshave opretholder samme tilhørsforhold til sit gamle sogn, som man får til det nye sogn, Risbjerg sogn.

Kontaktoplysninger

Risbjerg Kirke, Kirkegade 2, 2650 Hvidovre

Sognegården tlf. 3675 1544

Kirkekontoret er åbent hverdage kl.9.30-13.00 samt torsdag kl.15.30-18.00.

Tlf. 3675 1508

Mail kordegn@risbjergkirke.dk

 

Gudstjeneste i Risbjerg kirke

 

I Risbjerg kirke holdes der gudstjeneste hver søndag kl. 10.00 og hver den første tirsdag i måneden, holdes der musikgudstjeneste kl. 19.00.

Er du dårligt gående, kan personalet hjælpe med at bestille transport med kirkebil til og fra søndagsgudstjenesten. 
Kørslen bestilles hos kordegnen på tlf. 36 75 15 08 inden fredag middag før søndagsgudstjenesten

Den 3. tirsdag i måneden kan beboerne sammen med medarbejderne fra aktivitetsteamet tage til gudstjeneste  i Risbjerg Kirke. Efter gudstjenesten drikkes der en kop kaffe sammen med præsten.
Vi kører fra Krogstenshave kl. 9.45. Pris for kørslen kr. 15,00.

Besøg af præst

Ønsker du besøg af præsten til samtale eller hjemmealtergang, kan du henvende dig til kordegnekontoret på tlf.nr. 36 75 15 08.

Klummen

Risbjerg kirkes præster har en fast klumme i vores beboereblad, Krogen