Bruger og pårørende råd

Bruger og pårørenderåd

Bruger og pårørenderåd

Bruger og pårørende råd er et lovpligtigt råd, der er nedsat for at skabe et forum for dialog mellem kommunen, brugerne og de pårørende.

Valg

Rådet skal sammensættes af både personale, brugere og pårørende; dog skal brugere og pårørende være i flertal. Ældrerådet er også repræsenteret i rådet.

Ved Krogstenshave er der valg til  Bruger og pårørenderådet hvert 2. år.

Formål

Rådets opgave er at sikre brugernes indflydelse på fastlæggelse af retningslinier for eksempelvis menuplaner, aktiviteter og samvær.

Forretningsorden

§1. Bestyrer og Formand indkalder til møde

§2. Mødeindkaldelsen skal være med 1 måneds varsel.
§3. Der afholdes 4 møder årligt eller efter behov.
§4. Møderne afholdes på hverdage fra kl. 16.00.

§5. Medlemmerne giver selv suppleanterne besked ved fravær.

§6. Punkter til dagsordenen skal fremsendes skriftligt til bestyrer/formand for rådet senest 18 dage før mødet afholdes.

§7. Referat sendes til samtlige medlemmer og suppleanter af rådet og kan i øvrigt ses i beboerbladet Krogen.