Ansøgning til bolig

 

Hvidovre Kommune har forskellige tilbud om boliger til borgere med særlige behov

På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om mulighederne for at komme i betragtning til en plejebolig, beskyttet bolig, ældreboliger og lignende.

Boliger tildeles ikke efter alder, men efter behov og funktionsniveau.

Fælles for alle boligtyper er, at der først kan søges/bevilges en bolig, når der er et aktuelt ønske og behov.

Ansøgningen vurderes i forhold til kommunens samlede muligheder for at hjælpe dig i din nuværende bolig og kan ikke ses isoleret.

Ansøgningen skal ses i sammenhæng med tilbud om fx:

• Personlig og praktisk hjælp

• Dagcenter

• Boligændringer/hjælpemidler

• Aflastningsophold

• Genoptræning

Yderligere oplysninger om boligtilbud:

Boligteamet

Tlf. 36 39 38 22

Mail:saf-boligteam@hvidovre.dk

www.hvidovre.dk

På hjemmesiden er det også muligt at tjekke de aktuelle ventelister