Boligadministration

 

Boligerne ved Krogstenshave Plejecenter administreres af

Boligselskabet DAB

Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 77 32 00 00
Fax 77 32 00 01
www.dabbolig.dk 

 

Boligadministration 


Det er DAB, Dansk Almennyttigt Boligselskab, der står for administration af lejlighederne på Krogstenshave Plejecenter. Det betyder, at det er DAB der tager sig af:
  • Huslejekontrakt
  • Opkrævning af betaling af indskud og husleje
  • Opkrævning af betaling for el, varme og vand
  • Vinduespolering, antennebidrag samt rengøringsartikler, plastposer, toiletpapir

 

Lejeloven.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4200#KX