Ældreråd

Ældreråd

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område.

Læs mere om Ældrerådet i Hvidovre Kommune på www.aeldreraadet.hvidovre.dk

 

Ældrerådets opgaver

 

at afgive høringssvar i de sager der berører ældre i Hvidovre Kommune.

  • at afgive budgetforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.
  • at fungere som sparringspartner på områder der vedrører ældre i kommunen.
  • at være repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.
  • At orientere kommunens ældre om ældrepolitiske forhold. 
  • at samarbejde med de fire lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde.

Samarbejdsaftale

Ældrerådet har indgået samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune.