Mindfulness

12. april 2018

mindfulness

Vi tilbyder fra d. 9 maj 2018 - mindfulness til både beboere og medarbejdere sammen, i eftermiddagstimer på onsdage i ulige uger.

Derudover tilbyder vi - fra d 9 maj 2018 mindfulness til beboere og deres pårørende sammen, i aftentimer på onsdage i ulige uger.

Se opslag i afdelingerne.